Europees Dierenpaspoort

**Inleiding:**
LNV, de NVWA en RVO hebben recentelijk veel signalen en vragen ontvangen over de vorm en opmaak van paspoorten, evenals over het lamineren ervan. Naar aanleiding van deze vragen en signalen heeft LNV opnieuw de regelgeving omtrent deze paspoorten beoordeeld, waarbij ook juridisch advies is ingewonnen van zowel hun eigen juristen als die van RVO en NVWA.

**Probleem met Paspoorten:**
Een conclusie is getrokken uit dit onderzoek: de huidige vorm en opmaak van de paspoorten sluiten niet voldoende aan bij de Europese eisen. Met name wordt opgemerkt dat alle pagina's na hoofdstuk XII, Diversen, niet thuishoren in het paspoort.

**Onderzoek en Juridisch Advies:**
Om deze kwestie aan te pakken, zijn juridische experts van LNV, RVO en NVWA betrokken geweest bij het onderzoek naar de regelgeving en het formuleren van de conclusie.

**Conclusie:**
De conclusie is dat de paspoorten in hun huidige vorm niet aan de Europese eisen voldoen, en specifiek worden pagina's na hoofdstuk XII als ongeschikt beschouwd voor opname in het paspoort.

Volgens Verordening (EU) 577/2013 is het model van het paspoort voor gezelschapsdieren vastgelegd, waarbij lidstaten geen afwijkingen mogen maken. Het toevoegen van een vaccinatieboekje aan de paspoorten zou echter afwijken van dit model. Inzake het lamineren van stickers wordt verwezen naar bijlage III deel 2, punt 5 van dezelfde verordening.

Concreet betekent dit dat het 'vaccinatieboekje' niet in het paspoort thuishoort, en het paspoort zou moeten eindigen met hoofdstuk XII. Diversen. Hoofdstukken die hierna komen, behoren niet tot het paspoortformat en moeten worden verwijderd.

Hoewel het toevoegen van extra hoofdstukken niet is toegestaan, is het wel mogelijk om het aantal pagina's per hoofdstuk uit te breiden tot hoofdstuk XII diversen.

Voor de huidige paspoortvoorraad kunnen paspoortleveranciers doorgaan met het gebruik ervan. Bij het uitgeven van nieuwe nummerreeksen door RVO moet een paspoortleverancier ervoor zorgen dat nieuwe paspoorten voldoen aan de Europese norm, zonder het vaccinatieboekje, maar mogelijk met extra pagina's binnen de toegestane hoofdstukken.

RVO beheert de nummerreeksen en communiceert hierover met NVWA. De verantwoordelijkheid voor communicatie met dierenartsen over aanpassingen in paspoorten ligt bij LNV/RVO. Er wordt op korte termijn overleg gepland met dierenartsen, gevolgd door overleg met paspoortleveranciers op basis van de verkregen informatie.

Betekent het nu dat als het vaccinatiedeel wegvalt en in het officiële paspoort terecht komt, dat die vaccinatiestickers ook gelamineerd moeten worden?
-->Dat is juist. De betreffende verordening stelt, dat alle stickers die verwijderd kunnen worden gelamineerd dienen te worden. De verordening maakt geen onderscheid in het type sticker.

In plaats van een vaccinatiestickers kan het ook handgeschreven worden vermeld in het paspoort. Moet dit ook gelamineerd worden?’
-->Nee, alleen stickers.

Wat betreft het lamineren van stickers; bijlage III deel 2,
punt 5 van Verordening (EU) 577/2013. Hierin staat beschreven dat wanneer de
informatie op een van de bladzijden van het paspoort de vorm van een sticker
heeft, wordt die sticker met doorzichtige zelfklevende gelamineerde folie afgedekt
indien de sticker niet vanzelf stuk gaat wanneer deze wordt verwijderd.

Datum aanbrengen of lezen pagina 6m hfdst ||| merking van het dier.
-->Hier doorhalen wat niet van toepassing is, zowel NL als Eng. talig.