Hond uit buitenland

Welek stappen als u een hondje heeft gehaald uitbuitenland. 

 • U brengt uw hond binnen 14 dagen na aankomst in Nederland naar de dierenarts. De dierenarts doet van uw hond een importmelding. 
 • Heeft uw hond geen EU-dierenpaspoort dan wordt deze door de dierenarts verstrekt, dierenarts doet hiervan een melding aan rvo.
 • Voor importmelding en of EU-dierenpaspoortmelding heeft de dierenarts uw UBN nummer nodig.

U heeft een UBN bedrijfsmatig nodig als u aan een of meerder voorwaardens voldoet die gesteld worden aan bedrijfsmatigheid. Wanneer bedrijfsmatig?

In andere gevallen heeft u een UBN niet-bedrijfsmatig nodig.

De verschillen?

Niet-bedrijfsmatig UBN, 
UBN is gekoppeld aan uw burgerservicenummer, u hoeft niet te beschikken over bewijs van vakbekwaamheid en u hoeft de gebouwen waar in u honden houd aan te geven op kadastrale kaart (BAG).  U betaald eenmalig voor aanmaak van UBN, UBN is voor onbetaalde tijd.

Bedrijfsmatig,
Bewijs van vakbekwaamheid, aangeven waar hoden worden gehouden op kadastrale kaart (BAG), u betaald jaarlijks aan rvo voor uw UBNummer.

U beoordeelt zelf of u bedrijfsmatig houder van dieren bent. Vindt u dat u hobbymatig huisdieren houdt? Dan moet u dit bij een controle zelf aannemelijk maken bij de inspecteur. 

 • Meldingen zijn voor honden verplicht. meldingen houden in dat aan ministerie RVO op basis van wetgeving verplicht door de houder (eigenaar) gemeld moet worden wanneer men een hond importeert, een pup neemt, een nestje fokt, een pup/hond overdraagt aan een andere, als hond dood gaat of naar buitenland gaat. Gegevens bij rvo zijn voor controle en handhaving van regelgeving. Door rvo worden geen gegevens verstrekt aan derde dus ook niet over gevonden honden en mogelijke eigenaar.
   
 • Registreren, Bij diverse databanken kunt u als eigenaar van een hond dit registerten zodat wanneer uw hond zwervend wordt aangetroffen u als eigenaar gevonden kunt worden
   
 • Meldingen doet u via een zgn portaal, bij deze protalen kunt u zich tevens registreren als eigenaar.
  Melding en registratie gaat in een handeling, voor registratie moet u aangeven welke gegevens van u getoond mogen worden als uw huisdier zwerfend wordt aangtroffen.
   
 • www.hondregistreren.nl is een erkend portaal met een geintregeerde eigenaar registratie.